Hoe gaan wij met je privacy om?

Privacyverklaring

Beleid ten aanzien van cookies

De term “cookies” wordt gebruikt in dit document als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die je browser op je computer of toestel plaatst. Cookies helpen de browser om door een website te navigeren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op je computer of in je bestanden is opgeslagen.

Indien een server een webbrowser gebruikt om cookies te lezen, kunnen zij een website helpen om een gebruiksvriendelijke dienst te leveren. Om je privacy te beschermen geeft je browser een website uitsluitend toegang tot de cookies, die deze al aan je zijn gestuurd.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Voor het verbeteren van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Met deze dienst kunnen we in kaart brengen hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop je reageert op de inhoud van onze website en om ons te helpen je ervaring bij het bezoek aan onze website te optimaliseren.

Cookies onthouden het type browser dat je gebruikt en welke aanvullende browsersoftware je hebt geïnstalleerd. Ook onthouden zij je voorkeuren zoals taal en regio, die dan je standaardinstellingen blijven bij elk volgend bezoek aan de website. Door cookies kun je ook pagina’s een waardering toekennen en formulieren invullen waarop je commentaar kunt geven.

Een aantal cookies die wij gebruiken zijn sessie-cookies en duren tot het moment dat je je browser afsluit. Andere cookies blijven langer op je computer opgeslagen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken.

Hoe worden cookies van derden gebruikt?

Voor sommige functies binnen onze websites gebruiken wij externe aanbieders, bijvoorbeeld wanneer je een pagina bezoekt met video’s die zijn ingebed in of verwijzen naar Facebook, Twitter, Linkedin of YouTube. Deze video’s of links (en alle andere content van derden) kunnen cookies van deze derden bevatten. Voor informatie over hun gebruik van cookies, verwijzen wij je naar het beleid van de websites van deze derden. Zie ook onze informatie over cookies van derden, welke wij gebruiken.

Hoe kan ik het gebruik van cookies weigeren en deze verwijderen?

Wij gebruiken cookies niet om informatie te verkrijgen die tot jou als persoon herleidbaar is. Indien je dit echter wenst, kun je ervoor kiezen om de cookies geplaatst door Laserparts4you.nl door websites van derden te weigeren of te blokkeren door je browserinstellingen te wijzigen; zie de Help-functie in je browserprogramma voor meer informatie hierover. Let op de meeste browsers accepteren cookies automatisch, het kan dus zijn dat je de cookies actief dient te verwijderen of te blokkeren indien je niet wilt dat de cookies worden gebruikt.

Je kunt ook op www.allaboutcookies.org kijken voor gegevens over het verwijderen of weigeren van cookies, en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele telefoons en hoe je deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij je naar de gebruiksinstructies van je mobiele toestel.

Indien je het gebruik van cookies weigert, kun je nog steeds onze websites bezoeken, maar het kan zijn dat een aantal functies niet goed werkt.

Wijzigingen met betrekking tot dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en/of in de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina en zullen wij er alles aan doen om je van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden je aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Hoe je ons kunt bereiken

Indien je contact wilt opnemen met Laserparts4you.nl inzake ons privacybeleid kun je ons een email sturen.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle uitingen, diensten, producten en activiteiten van Laserparts4you.nl

Algemeen

Laserparts4you.nl verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en andere relaties in diverse (informatie)systemen. Het gaat hierbij om diverse persoonsgegevens zoals naam, geslacht, contactgegevens en dergelijke. De verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden, zoals het adequaat kunnen uitvoeren van opdrachten. Maar ook ter uitvoering van wettelijke en/of contractuele verplichtingen of in het kader van een (toekomstige) werkgever-/werknemer-relatie. Ook andere belangen kunnen het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken. Laserparts4you.nl verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van Laserparts4you.nl.

Hoe Laserparts4you.nl omgaat met persoonsgegevens

Laserparts4you.nl behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en gaat hier zorgvuldigheid mee om. Zo worden persoonsgegevens slechts opgeslagen als dat noodzakelijk is en een gerechtvaardigd doel dient. Hierbij heeft Laserparts4you.nl altijd oog voor de belangen van de betrokkene. Uitsluitend medewerkers voor wie zulks in verband met de uitoefening van hun functie absoluut noodzakelijk is, hebben toegang tot opgeslagen persoonsgegevens. Laserparts4you.nl deelt slechts persoonsgegevens met derden indien dat voor de uitoefening van de dienstverlening noodzakelijk is, betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven of daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Laserparts4you.nl hanteert een hoge mate van beveiliging van haar computersystemen, doch aansprakelijkheid voor schade wegens (illegaal) verkregen informatie uit de systemen van Laserparts4you.nl wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Laserparts4you.nl wist persoonsgegevens op verzoek, binnen een redelijke termijn na het beëindigen van de contractuele relatie indien geen spoedige nieuwe contractuele relatie wordt verwacht of zodra geen sprake meer is van een wettelijke verplichting tot bewaren, doch in geen geval langer dan wettelijk is toegestaan.

Inzagerecht en recht van verzet

Betrokkenen kunnen inzage krijgen in de gegevens die door Laserparts4you.nl over de betrokkene worden verzameld en met welk doel dat geschiedt. Tevens kan de betrokkene wijziging en/of verwijdering van diens persoonsgegevens verzoeken, zonder dat Laserparts4you.nl daarvoor kosten in rekening brengt. Tenslotte kan de betrokkene bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Laserparts4you.nl via de verschillende media. Als een betrokkene een van voorgaande verzoeken heeft, kunnen deze schriftelijk ingediend worden bij Laserparts4you.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

Laserparts4you.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Gegevensbescherming (AVG)

Laserparts4you.nl, gevestigd aan Bedrijfsweg 12 7671 EG Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Laserparts4you.nl
Bedrijfsweg 12
7671 EG Vriezenveen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Laserparts4you.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Laserparts4you.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Laserparts4you.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Laserparts4you.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Laserparts4you.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Laserparts4you.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Laserparts4you.nl deelt persoonsgegevens met derden voor de verwerking van de opdrachten. Dit is nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Als je op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Jij ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als je niet wilt deelnemen aan tracking, kun je bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren in je internetbrowser onder de gebruikersinstellingen. Je wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken.

"Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking kun je vinden in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Je kunt je browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer je de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als je de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van je nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat je akkoord gaat met het ontvangen de nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van je toestemming. Je kunt je toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die je bij ons hebt opgeslagen om je aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).


Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als je een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stelt YouTube je in staat om je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens kun je vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Our application is not fully supported with Internet Explorer

Please use a modern Browser for best user experience.